Skip to Content

شناسه : 35443681


معاون اردکانی تبار امور پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از روند برگزاری مرحله استانی مسابقه کتابخوانی جشنواره دانایی توانایی بازدید و دیدن به عمل آورد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛


آخرین عناوین آخرین عناوین