Skip to Content

شناسه : 32176091


مانور زلزله در دبستان شهيد کمالي اردکان برگزار شد.

به گزارش اردکان گويا؛ مانور زلزله در مدرسه شهيد کمالي اردکان با حضور مسئولين برگزار شد. در اين مانور دانش آموزان با نحوه پناه گيري در موقع زلزله آشنا شدند.


آخرین عناوین آخرین عناوین