Skip to Content

شناسه : 31045525


شورای پنجم در حالی فعالیت خود را آغاز کرده است که بسیاری از مردم و نخبگان دل در گرو تغییرات اساسی و مهم در رویه مدیریت شهری اردکان بسته اند.

به گزارش اردکان گويا محمد شاکر اردکاني در يادداشتي در خصوص وضعيت شوراي پنجم نوشت: در همین فرصت اندک از فعالیت شورای پنجم شاهد آن هستیم که اعضای آن با وحدت رویه توانسته اند مواضع خوبی در چند بحث حساس و مهم از جمله فاضلاب اتخاذ کنند. این رویه نخبگان و مردم را امیدوار کرده است بتوانندحقوق اجتماعی خود را به صورت قابل توجهی از صنایع بگیرند. این وحدت رویه اعضای شورا در انتخاب وکیلی به عنوان شهردار اردکان نیز مشاهده شد که متاسفانه به نتیجه مورد نظر نیانجامید.

اما این وحدت رویه و نظر در بین اعضای شورا در حال فروکش کردن است. انتخاب شهردار جدید منجر به دودستگی بین اعضای شورا شده است و در صورتی آنها نتوانند به اجماع برسند این خطر وجود دارد که شورای پنجم نیز دچار دودستگی و اختلاف شود و دود این اختلاف بدون شک در چشم مردم خواهد رفت.

لذا نیاز است اعضای محترم شورای پنجم با پختگی وحدت خود را حفظ و در انتخاب شهردار به نتیجه ای معقول برسند و فرد منتخب آنها برای شهرداری اردکان با بیشترین رای راهی ساختمان شهرداری شود تا ان شاالله شواهد روزهایی خوب در مدیریت شهری اردکان باشیم و باری دیگر شورا و شهرداری بتواند به جایگاه اصلی و حقیقی خود برگردد.

 

آخرین عناوین آخرین عناوین