Skip to Content

شناسه : 25231877
کرمانیان اردکانی:


رقیه کرمانیان اردکانی بر اراده جدی برای اشتغال‌زایی بانوان اشاره کرد و گفت: دفتر امور بانوان و خانواده استانداری كوشش ميكند با همکاری بانک‌‌های یزد زمینۀ ارائۀ تسهیلات اشتغال‌زایی به بانوان را فراهم کند.

به گزارش اردکان گویا به نقل از خبرنگار دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری یزد؛ نشست اعضاي اتاق فکر اشتغال دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد با حضور مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، مدیرکل ثبت احوال استان، معاون سرپرستی بانک رسالت استان و دیگر اعضای این اتاق فکر در محل این دفتر برگزار شد.

مدیرکل اردکانی تبار دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد هدف برگزاری این نشست را هم‌اندیشی و ارائۀ راهکار دربارۀ چگونگی پشتيباني از گروه‌های گوناگون اجتماعی بیان کرد.

«رقیه کرمانیان اردکانی»، گفت: هدف ما بررسی این موضوع است که چگونه می‌توان در قالب تشکل‌های خودجوش یاری‌دهندۀ بانوان برای تأمین هزینه‌ها و اشتغال‌زایی آنها بود.

وی، افزود: استفاده از خدمات بانک‌ها یکی از راهکارهای اشتغال‌زایی بانوان است و امور بانوان و خانوادۀ استان یزد در نظر دارد با همکاری بانک رسالت و تشکیل گروه‌هایی، با انجام اقداماتی مانند جمع‌آوری پول‌های خرد بانوان، در راستای اشتغال‌زایی و رفع نیازهای مالی آنان تکاپو کند.

به گفتۀ وی، دستگاه‌های اجرایی استان نیز مي توانند با بیان این موارد به جامعۀ هدف خود، به بهبود وضع اشتغال بانوان كمك كرده و موجب گره‌گشایی از مسائل آنها بشوند.

گفتنی است که در این نشست اعضا به بیان پیشنهادهای خود برای افزايش اشتغال بانوان به‌ویژه بانوان مددجو، سرپرست خانوار و دیگر بانوان جامعۀ یزد پرداختند.


آخرین عناوین آخرین عناوین