Skip to Content

شناسه : 19724601
سایت اصلاح طلب اردکان رسوا شد


آرشام بلیوانی در پاسخ به انتشار خبری مبنی بر درخواست زردشتیان برای عدم ورود گردشگران به چک چک اردکان در رسانه اصلاح طلب، گفت: این خبر کذب محض است و اصلا این چنین نیست.

به گزارش اردکان گویا؛ آرشام بلیوانی ، رییس انجمن زردشتیان شریف آباد شهرستان اردکان عصر روز دوشنبه در پاسخ به انتشار اخباری مبنی بر درخواست زردشتیان برای عدم ورود گردشگران به چک چک اردکان در رسانه  ی طیف اصلاح طلب ، اظهار داشت: این خبر کذب محض است و اصلا چنین نیست.

وی در پایان ، گفت: ما بسیار متاسفیم که برخی سایت ها این اخبار را درج می کنند.


آخرین عناوین آخرین عناوین