Skip to Content

شناسه : 30336791


بازارچه سنتی صنایع دستی جانی تازه گرفته است.

به گزارش اردکان گويا؛  حمید مشتاقیان رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی اردکان گفت: خورجین یکی از شاخصه های هنر فرش بافی است که در گروه تخت بافت ها،لبافی، قرار دارد که متاسفانه این هنر سنتی در شهرستان اردکان رو به فراموشی است.

مشتاقیان افزود : استاد محسن پور یکی از فعالترین حجره داران بازارچه سنتی صنایع دستی است که امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته بتوان این هنر اصیل زنده نگه داشته شود .

وی عنوان کرد : استاد محمد محسن پور متولد 1326 بوده و از 8 سالگی به این هنر روی آورده است و از همین راه امرار معاش و تامین زندگی می کند.

 

باشگاه خبرنگاران


آخرین عناوین آخرین عناوین