Skip to Content

شناسه : 35245937
سرداری اردکانی تاکید کرد


نشست نمایندگان سازمان دانش آموزی با حضور علی سرداری اردکانی، معاون امور پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در محل خانه مشق امین برگزار شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از خبرگزاری پانا؛ معاون اردکانی تبار امور پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در طی این نشست، گفت: در تابستان گذشته تقریبا همه ی برنامه های سازمان عملیاتی شده ونتایج بسیار خوبی را در بر داشته است.

«علی سرداری اردکانی»، اظهار داشت: نقطه ی شروع سال تحصیلی حرکت جدید و بازنگری باید صورت گیرد که برنامه ها تا چه اندازه انجام شده و فعالیت ها چقدر محقق نشده و علت های ماندن برخی طرح ها را بررسی کنیم که چرا انجام نشده است تا بتوانیم حرکت رو به رشد خود را داشته باشیم و چه اهدافی را باید دنبال کنیم.

وی در ادامه بیان داشت: برخی از دستگاه ها صرفا برنامه محور هستند ولی هدف محور نیستند و این مشکل بسیاری از دستگاه ها است.

سرداری اردکانی، تصریح کرد: رشد 3برابری دانش آموزان طی چند سال اخیرنشان دهنده علاقه آنها از فعالیت های سازمان دانش آموزی را نشان می دهد مهمترین کار در سازمان دانش آموزی این است که دانش آموزان ما به معنا ی واقعی محور فعالیت ها قرار گیرد.

این مقام مسئول در ادامه، خاطر نشان کرد: دانش آموزی، بر تشکیلات وارد می شود که فعال باشد در غیر این صورت علاقه ای به فعالیت های سازمان نشان نخواهد داد.

معاون پرورشی آموزش و پرورش گفت: جذب خوب است اما نگهداری جذب دانش آموزان مهمتر از جذب دانش آموزان دیگر است و اگر دیدید تعداد 24 هزار نفره ی دانش آموزان جذب شده آمارش به50 هزار نفر رسید یعنی یک موفقیت حاصل شده اما اگر تعداد کاهش یا اندکی اضافه شد به فعالیت های خود شک کنید.همین اتفاق هم درمورد مربیان شما صادق است.هرچند بحث حقالزحمه نیز به بیان می آید ولی مربیانی که پای ما ایستاده اند مطمعنا به خاطر عشق درونیشان به سازمان است.


آخرین عناوین آخرین عناوین