Skip to Content

شناسه : 32185760


پاييز زيبايي هاي خاص خود را دارد زيبايي که گاهي ميتواند شور و شوق زيادي را در دل ها زنده کند.

به گزارش اردکان گويا، آمدن پاییز حس تازه ای در وجود هر دل انسان پدیدار می کند حسی که شاید چنان قشنگ باشد که نتوان تفسیر کرد. پاييز در اردکان نيز رخ نمايي مي کند و برگ هاي زرد انار جلوه زيبايي را به پارک ها داده است.

 


آخرین عناوین آخرین عناوین