Skip to Content

شناسه : 29846170


مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان جسمی و عابران پیاده از برنامه های مدیریت شهری محسوب می شود و همه آحاد جامعه باید بتوانند آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی و معابر شهری تردد کنند.

به گزارش اردکان گويا همه آحاد جامعه باید بتوانند آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی و معابر شهری تردد کنند و از کلیه حقوق اجتماعی خود برخوردار شوند.

در همین زمینه مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان جسمی و عابران پیاده از برنامه های مدیریت شهری محسوب می    شود و این در حالی است که بسیاری از عرصه های عمومی شهر مانند گذرگاه ها، پارک‎‎ها و مراکز شهری در اغلب شهرهای کشور با معضل نامناسب بودن فضا برای استفاده معلولان و عابران پیاده مواجه هستند.

پیش بینی می‎‎شود که نزدیک به 50 هزار نفر معلول در استان زندگی می کنند که البته  25 هزار نفر از آنها در بهزیستی استان دارای پرونده و تحت پوشش این سازمان هستند.

بهره‎‎مندی راحت از فضاهای عمومی و شهری از حقوق اساسی این قشر محسوب می شود و لازم است مسئولان مربوطه دسترسی‌های مناسب را برای آنها فراهم کنند.

همشهری درباره این طرح و اهداف آن با «محمود آسایش زارچی» کارشناس سالمندان اداره کل بهزیستی استان گفت‎‎وگویی انجام داده است که مشروح آن را در ادامه می‎‎خوانید.

اصولاً مناسب سازی به چه معنایی است و از چه طریقی در جامعه دنبال می شود؟

مناسب‎‎سازی به این معنی است که شرایط را برای معلولان، جانبازان، زنان باردار و بیماران صعب العلاج در جامعه به‌گونه ای فراهم کنیم که به کتابخانه، درمانگاه، پارک و فضاهای عمومی شهر دسترسی داشته باشند و به‌عبارتی تسهیل دسترسی در جامعه ایجاد شود تا این قشر از جامعه نیز بتوانند به‌راحتی به این اماکن دسترسی پیدا کنند و از خدمات آن بهره ببرند.

برای مناسب سازی اماکن عمومی شهرها برای معلولان، ستاد هماهنگی و مناسب سازی در کشور و به تبع آن در استان ایجاد شده است که در کشور به ریاست وزیر کشور، در استان ها به ریاست استاندار و در شهرستان ها نیز به ریاست فرماندار تشکیل جلسه می دهد.

رسالت اصلی این ستاد، سیاست گذاری و برنامه‎‎ریزی برای مناسب‌سازی اماکن عمومی در حوزه ستادی آنهاست و خوشبختانه در سال گذشته در این زمینه سه جلسه استانی و 40 جلسه شهرستانی در استان تشکیل و در این جلسات وضعیت شهر ارزیابی و طرح    هایی برای مناسب سازی مصوب و اجرای آنها پیگیری شده است.

خوشبختانه یزد با اقداماتی که در سال گذشته در رابطه با مناسب سازی دستگاه‌های اداری استان صورت داده، رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

از اقدامات انجام‌شده در استان که منجر به کسب این جایگاه شده است، بگویید.

خوشبختانه با ارزیابی وضعیت مناسب‎‎سازی کل ادارات استان، اتفاق‎‎های خوبی در زمینه مناسب سازی در استان انجام شده به‌نحوی که با انجام 56درصد مناسب‎‎سازی دستگاه های اداری مرکزی استان در سال گذشته، رتبه اول کشوری به یزد اختصاص یافت. همچنین مقرر شده است که در بخش عمرانی ساختمان های اداری، آیتم های لازم برای مناسب سازی گنجانده شود و با ارائه اطلاعات مربوطه به کارشناس عمرانی، اجرای این موارد در طرح های عمرانی لحاظ شود.

چه راهکارهایی برای الزام دستگاه های استان به مناسب سازی در نظر گرفته شده است؟

با توجه به اهمیت اجرای طرح‎‎های مناسب‎‎سازی به‌عنوان یکی از آیتم‎‎های جشنواره شهید رجایی، دستگاه های اداری استان در قالب این جشنواره از این لحاظ رتبه بندی می‎‎شوند و 20 امتیاز به این امر اختصاص یافته است که امسال نیز در این زمینه 51 دستگاه استان ارزیابی شدند.

این امر در شهرستان‎‎ها چگونه انجام می شود و تاکنون چه دستاوردهایی در این زمینه کسب شده است؟

به موازات اقدامات انجام‌شده در مرکز استان و ارزیابی مناسب سازی ساختمان های اداری بهزیستی استان و حوزه توان‎‎بخشی، این موضوع در شهرستان های مختلف دنبال شده به‌نحوی که در اردکان، مهریز و بهاباد به‌طور کامل انجام گرفته است.

در همین زمینه اردکان به‌عنوان شهر بدون مانع و به‌عنوان اولین شهرستانی که مناسب سازی در آن به‌طور کامل انجام گرفته، معرفی شده است به‌نحوی که از 2 سال پیش کلیه  فعالیت های عمرانی این شهرستان با در نظر گرفتن مباحث مربوط به مناسب    سازی پیگیری شده است.

انتهای پیام/


آخرین عناوین آخرین عناوین