Skip to Content

شناسه : 32738930


در غفلت مردم و مسئولین، دوچرخه‌سواری بانوان در معابر عمومی اردکان تعجب همگان را برانگیخته است.

به گزارش اردکان گویا به نقل از خبرگزاری فارس؛ عصر دوشنبه و در غفلت مردم و مسئولین، دوچرخه‌سواری یک دختر در معابر عمومی تعجب همگان را برانگیخته است.

این دختر در حال دوچرخه‌سواری در معابر و کوچه های محله صدرآباد و باغستان مشاهده شده است.

بر اساس نظر مراجع تقلید، خانم‌ها باید از هر عملی که موجب جلب توجه نامحرم می شود اجتناب کنند. اگر چه دوچرخه‌سواری بانوان در نگاه اول یک موضوع اجتماعی یا ورزشی است، اما آثار و پیامدهایی که مترتب بر آن است با فرهنگ دینی پذیرفته شده توسط آحاد مردم همخوانی ندارد و لازم است به این بُعد موضوع نیز توجه شود.


آخرین عناوین آخرین عناوین