Skip to Content

شناسه : 25775468
عضو هيئت علمي دانشگاه يزد:


عضو هيئت علمي دانشگاه يزدگفت:مومن اگر قولی داد باید به آن عمل کند. ما در کشور اسلامی هستیم و نباید فاصله طبقاتی و بی مهری به حدی باشد که عده ای برای فرار از سرما در گور بخوابند.

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد در مصاحبه با اردکان گویا با اشاره به موضوع گورخوابی های اخیر در بخش هایی از استان تهران گفت: مقام معظم رهبری قبل از انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری چندین بار اعلام کردند که کاندیداها وعده های در باغ سبز ندهند و به گونه ای وعده بدهند که اگر نوار ضبط شده شان را بازپخش کردند خجالت زده نشوند.

دکتر اکبر غفوری  ادامه داد: اما متاسفانه دولت یازدهم با وعده ی رفع مشکل اقتصادی و حل مشکلات در صد روز و یا وعده ی بی نیازی مردم از یارانه 45هزار تومانی  روی کار آمد اما به وعده هایش عمل نکرد. با توجه به این که زمان بسیاری به اتمام دوره یازدهم ریاست جمهوری نمانده است میبینیم که از 85 میلیون نفر 77 میلیون نفر هنوز یارانه میگیرند و مشکلی رفع نشده است.

وی افزود: با وجود این شعارها دیدیم که مانند گفته ی امام علی(ع) که فرمودند: کاخي را ندیدم مگر این که کوخی در کنار آن باشد، حالا هم در کنار خانه های مجلل و آپارتمان های سر به فلک کشیده گور خواب ها را میبینیم.

استاد علوم سیاسی دانشگاه یزد با اشاره به عدم عزم دولت برای از بین بردن مفاسد اقتصادی تاکید کرد: با وجود افشای فیش های نجومی میبینیم که بجای برخورد با نجومی بگیران، آنها را ذخیره نظام معرفی می کنند. پیگیری مقام معظم رهبری در خصوص فیش های نجومی به تئوریزه شدن نجومی بگیران منتهی شد و بجای این که این افراد به مردم نشان داده شوند، قانون حقوق پایه ی 20 میلیونی تصویب شد و هیچ پولی به بیت المال بازگردانده نشد.

وی با اشاره به حدیث( المومن اذا وعد وفا) تصریح کرد: مومن اگر قولی داد باید به آن عمل کند. ما در کشور اسلامی هستیم و نباید فاصله طبقاتی و بی مهری به حدی باشد که عده ای برای فرار از سرما در گور بخوابند، متاسفانه دولت به قول هایی ک داد عمل نکرد و باعث شد اقشار ضعیف جامعه ضعیف تر شوند و مسئله گورخواب ها حتی به روزنانه های خارجی کشیده شود و در صفحه اول چاپ شود.

غفوری در پایان اظهار داشت: تنها راه مبارزه با مفاسد اقتصادی و حقوق های نجومی دل کندن از جناح گرایی و زد و بندهای سیاسی است.

انتهای پیام/ر


آخرین عناوین آخرین عناوین