Skip to Content

شناسه : 34016985


به منظور افزایش دانش سربازان وظیفه زندان شهرستان اردکان در خصوص نکات حفاظتی و ارتقاء مهارت های پیشگیری از آسیب های مرتبط با زندان، دوره حفاظت و اطلاعات در این زندان برگزار شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از روابط عمومی زندان شهرستان اردکان؛ به منظور افزایش دانش سربازان وظیفه در خصوص نکات حفاظتی و ارتقاء مهارت های پیشگیری از آسیب های مرتبط با زندان، دوره آموزشی حفاظت و اطلاعات در زندان اردکان برگزار شد.

لازم به ذکر است که این دوره آموزشی در سه جلسه مجزا برگزار شد.


آخرین عناوین آخرین عناوین