Skip to Content

شناسه : 30627660


یوز پلنگ یوز پلنگ است منتها تندیسش بهتر است وبزرگتر هم. اگر در افتاب کویر رنگش پرید مطمًن باشید در اسرع وقت بهتر از اول رنگش خواهیم کرد.

به گزارش اردکان گويا؛ دکتر محمد رضا اقبالي پدر پارک سياه کوه اردکان در خصوص بي توجهي به محيط زيست نوشت: قابل ذکر است که تندیس یوز پلنگ در میدان شهر ما نصب شده وبیست وچهار ساعته  به رایگان برای بازدید علاقه مندان  وگرفتن سلفی  در خدمت همشهریان عزیز  ومهمانان محترم می باشد واصلا نیاز به یوز پلنگ های طبیعی  نیست این مجسمه همیشه  در محل تعیین شده  ایستاده وهیچگونه خطری ندارد  مهاجرت نمی کند واز همه مهمتر نیاز به زیستگاه وخورد وخوراک هم ندارد.

انشاالله  با همت وتلاش   بی وقفه  دست  اندر کاران باقیمانده  محل زندگی این جانوران خطر ناک ومحل اسایش جویندگان مال با بلدوزر وتجهیزات معدن  کاری زیر ورو شده  بزودی خبر انقراض  انها را اعلام  وخیال همه واگذار کنندگان این  برو وبوم را راحت میکنیم.

یوز پلنگ  یوز پلنگ  است منتها  تندیسش بهتر است  وبزرگتر هم. اگر در افتاب کویر رنگش پرید مطمًن باشید در اسرع وقت  بهتر از اول رنگش خواهیم کرد. به نق نق دوست داران  وشیفتگان طبیعت  هم گوش ندهید رودخانه های پر اب این دیار وباران های فت وفراوان هیچ جای نگرانی باقی نمیگذارد اسوده بخوابید که ما هشیار وبیداریم خیالتان تخت تخت باشد.

اصلا بی خیال شوید اسمان ابی یعنی چه  دانشمندان  ثابت کرده اند اشعه ماورای بنفش افتاب می تواند باعث سرطان پوست شود، انبوه دود وگازهای حاصله  از صنعت به رایگان شما را از این تشعشعات مضر حفظ  کرده نیاز به عینک دودی را هم برطرف می کند تازه فاضلاب تان را با ان بوی گند و محتویات بد ترش گندوله می کنیم وبه شهر ها ی دیگر می فرستیم تا از شرش راحت شوید چی از این بهتر؟

 به این طرفداران محیط زیست  بگویید از گربه بیاموزند که بازمانده فرایند هضم  غذایش را با زحمت فراوان وبا حفر زمین زیر خاک می کند انوقت  ما مفتی مفتی انرا جمع اوری وصرف اعتلای صنعت می کنیم کیست که بفهمد وقدر دانی کند؟

در کشورهای مترقی  هم افراد غرغرو وجود دارند  صلح سبز  حفظ  کره زمین، دوست داران وشیفتگان محیط زیست،حیوانات   واز این قبیل که همیشه برای صنایع مزاحمت ایجاد کرده باعث بی کاری کار گران عزیز میشوند و به تازگی هم نماینده اشان را با ان سر و وضع  فرستادند تا با  از ما بهتران  عکس سلفی بگیرد ومنتشر کند!

البته که  بر همه ما واضح ومبرهن است  که کارخانه ها رکن اساسی پیشرف وتوسعه بوده ازاین راه سود بسیاربه مردم عزیز رسیده است، جمعی از اقا زاده ها هم به پختن اشی مشغول می شوند که یک وجب روغن رویش می ایستد، خزبعلاتی مثل اسمان ابی  وزمین سبز  وابر سفید پشیزی ارزش ندارداصلا یوز کیلویی چند ؟غزالهای زیبا را بگیرد وبخورد که چی ؟ تازه با این سرعتی که میدود علت اصلی  ریز گردهاهم هست!

بعد ما هم مهم نیست چه خواهد شد بعد از ما چه اب چه سراب  دیگران کاشتند وما خوردیم. ما نکاریم تا دیگران نخورند  وبیمار نشوند.

اندرون از طعامی خالی دار تا در ان نور معرفت بینی.          


آخرین عناوین آخرین عناوین