Skip to Content

شناسه : 33374082


هواي اردکان در وضعيت نا سالم و خطرناک قرار گرفته است.

به گزارش اردکان گويا؛ طبق آخرین اطلاعات بدست آمده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوا،  هوای شهر اردکان امروزچهارشنبه مورخ ۹۶/۱۱/٢۵ در وضعیت خطر ناک و بحرانی قرار گرفته است که شاخص آلوده کننده ذرات pm2.5 و یازده برابر حد مجاز است.
اداره محيط زيست اردکان اعلام کرد با توجه به شرایط موجود کلیه شهروندان بخصوص بیماران تنفسی  قلبی ،کودکان و سالخوردگان از هرگونه تردد غیر ضروری  حتی المقدور خودداری کنند.


آخرین عناوین آخرین عناوین