Skip to Content

شناسه : 35245654


کارگاه آموزشی آشنایی با مهارت های پیشگیری از اچ آی وی (ایدز) برای سربازان وظیفه مستقر در زندان شهرستان اردکان برگزار شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی زندان شهرستان اردکان؛ به منظور آشنایی سرباز وظیفه با مهارت های پیشگیری از اچ آی وی (ایدز)، کارگاه آموزشی بدین منظور برگزار و پرسنل وظیفه آموزش های مورد نیاز در این خصوص را فرا گرفتند.

گفتنی است که این آموزش ها به صورت مستمر در محل زندان اردکان برگزار می شود.


آخرین عناوین آخرین عناوین