Skip to Content

شناسه : 18304615
گزارش تصویری؛


جلسه ی مشترک هیئت‌های ورزشی با امام‌جمعه و فرماندار شهرستان اردکان برگزار شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان اردکان؛ photo_2016-01-31_09-42-30.jpg (1280×853)photo_2016-01-31_09-42-31.jpg (1280×853)photo_2016-01-31_09-42-33.jpg (1280×853)photo_2016-01-31_09-42-34.jpg (1280×853)photo_2016-01-31_09-42-35.jpg (1280×853)photo_2016-01-31_09-42-37.jpg (1280×853)photo_2016-01-31_09-42-38.jpg (1280×853)photo_2016-01-31_09-42-40.jpg (1280×853)photo_2016-01-31_09-42-41.jpg (1280×853)photo_2016-01-31_09-42-42.jpg (1280×853)photo_2016-01-31_09-42-44.jpg (1280×853)photo_2016-01-31_09-42-45.jpg (1280×853)photo_2016-01-31_09-42-47.jpg (1280×853)photo_2016-01-31_09-42-49.jpg (1280×853)photo_2016-01-31_09-42-50.jpg (1280×853)photo_2016-01-31_09-42-51.jpg (1280×853)photo_2016-01-31_09-42-53.jpg (1280×853)photo_2016-01-31_09-42-54.jpg (1280×853)photo_2016-01-31_09-42-55.jpg (1280×853)


آخرین عناوین آخرین عناوین