Skip to Content

شناسه : 29909744
با حضور کشاورزان بخش خرانق برگزار شد؛


جلسه آموزشی مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای با حضور کشاورزان بخش خرانق برگزار شد.

به گزارش اردکان گويا به نقل از  روابط عمومی بخشداری خرانق و در راستای مبارزه با آفت مگس  میوه مدیترانه ای جلسه ای با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان اردکان ، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی و تعدادی از کشاورزان روستاهای بخش خرانق در محل بخشداری برگزار شد.
در این نشست بخشدار خرانق ضمن تقدیر از حضور کارشناسان جهاد کشاورزی مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای را از اولویتهای این روزهای کشاورزان دانست و بر رعایت موارد مبارزه با این آفت با همکاری کارشناسان کشاورزی تاکید کرد.
بخشدار خرانق در ادامه گفت: امروز دهیاران و اعضای محترم شوراهای اسلامی در روستاها  وظیفه راهنمایی و انتقال راههای مبارزه با این آفت را به کشاورزان در روستاها به عهده دارند و عزم جدی برای مبارزه با این آفت لازم است.
در ادامه این نشست کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان اردکان و بخش خرانق با تشریح چگونگی فعالیت این آفت راههای مبارزه با این نوع آفت را تشریح و با توزیع بروشورهایی خواستار مدیریت کشاورزان در کنترل این نوع آفت شدند.


آخرین عناوین آخرین عناوین