Skip to Content

شناسه : 35437591
در جلسه بهداشت زندان اردکان مطرح شد


به منظور بررسی مشکلات بهداشت و درمان و همچنین ابلاغ دستورالمعل های سازمانی، جلسه ای با حضور جمعی از مسئولین و کارشناسان این حوزه در محل دفتر رئیس زندان شهرستان اردکان برگزار شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی زندان شهرستان اردکان؛ در طی این جلسه دکتر دهقانی، رئیس بهداشت ودرمان زندان های یزد با تأکید بر نظارت دقیق بر مددجویانی که در پرونده شخصیتی آنان ناسازگاری ثبت گردیده است، بازسازی روحیه این افراد را مستلزم برنامه ریزی مستمر در جهت بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه دانست.

دکتر دهقانی با تأکید بر حضور مستمر و شبانه روزی پزشکان در زندان، ضرورت کنترل ورود داروهای آرام بخش را در بندها خواستار شد.

وی همچنین، گفت: به لطف مراقبت و نظارت مداوم و کاربردی،خوشبختانه مددجویان زندان اردکان کمتر دچار مشکلات روحی روانی و جسمی هستند که این مهم فقط با اجرای دقیق برنامه ها و دستورالعملهای سازمانی میسر شده است.

بنا به این گزارش در این جلسه مددی مقدم رئیس زندان اردکان با تقدیر از حضور مداوم مسئولین بهداشت و درمان در جهت نظارت و بررسی مشکلات، ایجاد یک محیط سالم برای زندانیان را مستلزم کاهش آمار زندانیان تحت درمان متادون و داروهای آرامبخش دانست و این مهم را جزو برنامه های اصلی بهداشت ودرمان برشمرد.

در این جلسه مسائل و مشکلات بهداشت و درمان زندان شهرستان اردکان از سوی پزشکان، پرستاران عنوان که راهکارهای لازم ارائه شد.


آخرین عناوین آخرین عناوین