Skip to Content

شناسه : 29845398


محله فهادان از محلات تاریخی شهر یزد است که بخشی از بافت تاریخی یزد را که در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است را متشکل می‌شود.

اردکان گويا به نقل از یزدرسا؛


آخرین عناوین آخرین عناوین