Skip to Content

شناسه : 33523884


فيلم +Bبه کارگرداني رضا صفدرخان در هفته گذشته اکران شد.

به گزارش اردکان گويا؛ فيلم +Bبه کارگرداني رضا صفدرخان کارگردان جوان اردکاني به روي پرده سينما رفت.  اين فيلم هم اکنون به عنوان نماینده ایران در پنج جشنواره بین المللي آمریکا ، فرانسه و ژاپن حضور دارد.


آخرین عناوین آخرین عناوین