Skip to Content

شناسه : 31487578


یک مسیر دیدنی در دل پسته‌زارهای شهرهاي اردکان و احمدآباد در بخش مرکزی شهرستان اردكان ایجاد شده است.

به گزارش اردکان گويا؛ یک مسیر دیدنی در دل پسته‌زارهای شهرهاي اردکان و احمدآباد در بخش مرکزی شهرستان اردكان ایجاد شده که جاده جال و زيبايی را بوجود آورده است .

این جاده که به تازگی ايجاد شده، جلوه منحصربه فردي به پسته‌زارهای این شهرستان داده و محیطی دیدنی را برای هر رهگذری خلق كرده است.


آخرین عناوین آخرین عناوین