Skip to Content

شناسه : 34997455


کارگروه مخاطرات زیست محیطی مدیریت بحران با موضوع مخاطرات زیست محیطی کوهستان شیرکوه (رودخانه، گردشگری، پسماند، تخریب، تغییر کاربری، آتش سوزی مراتع) در استان یزد برگزار شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از خبرگزاری مهر؛ در این جلسه اکبری معاونت فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد در خصوص لزوم اجرای مدیریت یکپارچه زیست بوم ها (یعنی مدیریت یکپارچه منابع آبی و زمین و معیشت) با استفاده از دانش جوامع محلی در مناطق حساس استان مطالبی را ارائه و در ادامه به  اجرای طرح های توسعه عمرانی و واگذاری های بی رویه معادن و جاده سازی و طرح های گردشگری  که در گذشته به نوعی  به محیط زیست آسیب رسانده اند بویژه در کوهستان شیرکوه اشاره کرد.

وی، مطرح کرد: متاسفانه تعدادی طرح های توسعه و تغییرکاربری های گسترده و اشتغال استان در  شیر کوه انجام شده است که خود می تواند برای حیات وحش و طبیعت بی نظیر آن نگران کننده باشد. نکته مهم اینجاست که کوهستان شیرکوه با توجه به پتانسیل هایی که دارد یک ستون  و یک شاهرگ حیاتی برای حفظ حیات در منطقه و استان بویژه  درحوزه دشت یزد – اردکان ( بزرگترین مرکز جمعیتی استان) است که این گونه دخل و تصرف ها موجب  قطع حیات  و در نهایت مهاجرت و از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری خاص منطقه مورد اشاره می‌شود. بنابر این لازم است دستگاههای اجرایی باتوجه به نظر جوامع محلی جهت جلوگیری از هرگونه تخریب در اکوسیستمهای مطرح استان و دست یابی به توسعه پایدار و نظام مند مدیریت یکپارچه، زیست بومها را سرلوحه برنامه های استان قرار دهند.

محامدی فرماندار شهرستان تفت با توجه به تخریب های صورت گرفته در کوهستان شیرکوه گزارشی را مطرح کرد و خواستار پیگیری هرچه سریعتر از سوی مسئولین استان و دستگاههای اجرائی موثر در این راستا شد.

رئیس اداره طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان در خصوص مخاطرات زیست محیطی کوهستان با محوریت شیرکوه در گذشته و وضعیت موجود آن گزارشی را ارائه نمود و به نظامندنمودن توسعه در شیر کوه در قالب یک مدیریت زیست بومی و انتخاب یک روستای پایلوت در تغییر ساختار کشاورزی و ایجاد تشکلهای حافظ زیست بوم با محوریت آب و هم چنین توانمند سازی جوامع محلی اشاره کرد.

در ادامه با توجه به موضوع جلسه، اعضا مدعو پیشنهادات و نظرات خود را ارائه کردند و تصمیم گیری های لازم صورت پذیرفت و مقرر شد تشکیل کارگروهی با حضور دستگاههای موثر و ذیربط و با مسئولیت یکی از معاونین استاندار(ترجیحا) و یا فرماندار تفت برای هدایت توسعه مطابق با اصول مدیریت زیست بومی که ضمن تامین معیشت پایدار جوامع محلی ،آسیبهای ناشی از توسعه نامتوازن را به حداقل رسانده و امکان حفاظت مطلوب این کوهستان ارزشمند توام با بهره برداری خردمندانه را ممکن می‌سازد انجام شود.


آخرین عناوین آخرین عناوین