Skip to Content

شناسه : 25697160


حرکت انقلابی، توسط جوان انقلابی شکل می گیرد. جوان انقلابی، منتظر سایه مسوولین نمی ماند و با اصول مستحکم خود، حرکتش را به ثمر می رساند.

چند ماه پیش طی یادداشتی از وضعیت بد پیست موتور سواری مزرعه عبدالله و جوانان با انگیزه ای نوشتیم که با صفای خاصی پیست را سرپا نگه داشته بودند. اخیرا متوجه شدیم که مسوول پیست عوض شده و پیست در مسیر تغییرات اساسی، جان تازه ای گرفته است. به دور از انصاف است که این رسیدگی ها را از باب برشمردن نعمت های الهی، قدر ندانیم و سپاسگزاری نکنیم.

جواد حاجي اکبري در يادداشتي در اردکان گويا نوشت: مزرعه عبدالله که روزی با لبخند تمسخر، روی چهره ها شادی می افرید، اینک بازسازی شده و در آینده به چهره ای کشوری تبدیل خواهد شد. بخشی از این افتخار، مرهون زحمات مسوولین و بخش اعظم آن پیگیری ها و دغدغه های خود جوانان اردکانی می باشد. جوانانی که به دور از هرگونه توقع خاصی، خود را به عرصه موفقیت عرضه کردند.

از باب تشکر روی ماه مسوولین مربوطه و چهره زحمتکش آقا مهدی و دوستانش را می بوسیم. امیدواریم این بوسيدن، کوشش افرین باشد و در آینده شاهد افتخارات جوانان شهرمان باشیم.

شایسته است از این حرکت به نام حرکت انقلابی نام ببریم، چرا که این کار بزرگ به دور از بی ادبی های رایج و سیاه نمایی های کاذب انجام شده است. این را هم بدانیم که حرکت انقلابی، توسط جوان انقلابی شکل می گیرد. جوان انقلابی، منتظر سایه مسوولین نمی ماند و با اصول مستحکم خود، حرکتش را به ثمر می رساند. یادآوری این نکته ضروری است که این حرکات در امتداد حرکات مسوولین می باشد نه جبهه ای در مقابل آنها، که در این صورت شیطان خواهد رقصید. ما در کنار مسوولین هستیم و خواهیم ماند. از باب برادری هوای همدیگر را خواهیم داشت و تذکرات بجا را با تشکرات بموقع مهر تایید می زنیم.  

یاحق

 


آخرین عناوین آخرین عناوین