Skip to Content

شناسه : 35642751


در راستای ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ و جلب رضایت مراجعین، عملیات بهسازی و گسترش فضای انتظار بیمارستان مرحوم ضیایی شهرستان اردکان صورت گرفت.

به گزارش اردکان گویا به نقل از وب سایت شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان اردکان؛ پروژه بهسازی فضای انتظار ورودی بخش های بستری در جهت تسهیل در ارائه خدمات، ایجاد واحد اطلاعات و ایجاد فضای اختصاصی جهت نمایشگر ملاقات بیماران icu (بخش مراقبت های ویژه: care unit Intensive) اجراء شده است.


آخرین عناوین آخرین عناوین