Skip to Content

شناسه : 34439138


در طی جلسه ای مشترک با حضور شهردار و رییس شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان اردکان در خصوص مسائل مختلف در حوزه سلامت، بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از وب سایت شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان اردکان؛ در این جلسه که در محل دفتر شهردار اردکان برگزار شد، دو طرف حاضر بر لزوم وجود و اجرای برنامه های اجتماعی حوزه سلامت تاکید کردند.

دکترپورهاشمی، مدیر شبکه بهداشت اردکان در ابتدای این جلسه با برشمردن برخی مؤلفه های اصلی سلامت در حوزه اجتماع، نقش شهرداری را در توسعه سلامت بسیار موثر دانست و وجود دیدگاه مبتنی بر سیاست های پیشگیرانه در حوزه سلامت را حائز اهمیت دانست.

در این دیدار همچنین مهندس کمالی، شهردار اردکان نیز با تشکر از تشکیل این جلسه و برشمردن برخی اقدامات در دست اجرای شهرداری با تاکید بر درک متقابل از حوزه اجتماعی سلامت، برنقش آموزش و اگاهی قشرهای مختلف جامعه در پیشگیری از بیماری ها و نیل به جامعه سالم تاکید کرد.

در پایان این جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از کارشناسان مختلف نسبت به برنامه ریزی در حوزه توسعه اجتماعی سلامت تشکیل و برنامه ریزی برای اقدامات بعدی صورت گیرد.

آخرین عناوین آخرین عناوین