Skip to Content

شناسه : 34981308
در قاب دوربین؛


در راستای اجرای پروژه مهر، دومین جلسه کمیته ساماندهی نیروی انسانی با حضور کلیه اعضاء این شورا در محل دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان برگزار شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛ «محمد اشرفیان» در طی این نشست، توصیه های ارائه شده در اجلاس هفته گذشته روسای آموزش و پرورش مناطق و نواحی را متذکر شد و در ادامه حاضرین در نشست به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مطروحه پرداختند.


آخرین عناوین آخرین عناوین