Skip to Content

شناسه : 35245417


در جهت بزرگداشت روز بهورز، جلسه هماهنگی با حضور مدیر شبکه بهداشت، مسئول آموزشگاه بهورزی و کارشناسان مرتبط در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردکان برگزار شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از وب سایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردکان؛ دکتر پورهاشمی اردکانی درخصوص اهمیت نقش بهورزان در پیشبرد نظام مند اهداف سیستم بهداشتی کشور صحبت کرد.

وی با توجه به نامه معاونت درخصوص بزرگداشت روز بهورز و امکانات موجود برای برگزاری مراسمی شایسته در جهت تجلیل از آنها مطالبی بیان کرد. پس از بحث و تبادل نظر حاضرین در این جلسه موارد زیر به تصویب رسید:

1. دعوت از امام جمعه و فرماندار محترم شهرستان اردکان جهت تجلیل از بهورزان

2. فراخوان بهورزان جهت نگارش بهترین خاطرات کاری شان و بیان خاطره در مراسم بزرگداشت

3. اجرای برنامه های شاد توسط هنرمندان

4. صدور تشویقی برای بهورزان نمونه شهرستان


آخرین عناوین آخرین عناوین