Skip to Content

شناسه : 35628407
ادبی از معاونت اداره به هنرستان فنی رفت


اولین جلسه شورای دبیران و هنرآموزان هنرستان فنی شهید مرتضی مطهری (ره) اردکان با موضوع تودیع و معارفه ی مدیر این آموزشگاه با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛


آخرین عناوین آخرین عناوین