Skip to Content

شناسه : 35641904


نشست انجمن خیریه بیمارستانی با حضور امام جمعه اردکان، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر، جمعی از خیرین و مسئولین شبکه بهداشت و درمان در بیمارستان ضیایی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از وب سایت شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان اردکان؛ اولین نشست انجمن خیریه بیمارستانی با هدف انتخاب اعضای هیئت مدیره در بیمارستان ضیایی برگزار شد.

بر اساس شیوه نامه تشکیل و اداره موسسات خیریه بیمارستانی، اعضای هیئت مدیره متشکل از یک نفر از جامعه روحانیت، یک نفر از شورای اسلامی شهر، یک نماینده از بیمارستان و دو نفر از خیرین هستند.

لازم به ذکر است که با توجه به اهمیت مشارکت های مردمی در ارتقای سطح سلامت جامعه و نقش بسزای کمک های مردمی در بهبود ارائه خدمت به مردم در سطح بیمارستان و نیز افزایش نقش خیرین و تسهیل در فرآیند مشارکت های مردمی در حوزه درمان، ایجاد مؤسّسه خیریه ای در بیمارستان های دولتی می تواند کمک شایانی به حوزه سلامت کند.


آخرین عناوین آخرین عناوین