Skip to Content

شناسه : 35643235
یادداشت به قلم کمالی اردکانی؛


وقتی اولویت زندگی مردم مساله معیشت است؛ وقتی عموم مردم به خصوص قشر کارگر از نظر اقتصادی واقعا تحت فشارند طرح هر مساله دیگری، پرداختن به حاشیه و رها کردن اصل است.

به گزارش اردکان گویا؛ «حامد کمالی»، دانشجوی مقطع دکتری تفسیر قرآن و فعال فرهنگی شهرستان اردکان در طی یادداشتی، نوشت:

چند وقتی است که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی پر شده از بیانیه طلاب در حمایت از آیت الله شبیری، بیانیه حضرت آیت الله یزدی، حمایت طلاب از این بزرگوار، دوباره حمایت از آن بزرگوار، تخریب آیت الله یزدی، تخریب آیت الله شبیری، طرح حوزه سکولار و...

یکی می گوید یزدی باید جبران کند دیگری می گوید خوب شد و بعضی ها در این اوضاع شناخته شدند. یکی میگوید به حوزه توهین شد، دیگری می گوید خوب شد و بعضی ها رسوا شدند. بعضی دیگری را بی ادب خواندند و بعضی بعضی دیگر را بی بصیرت!

چقدر در این زمینه قلم فرسایی شد و چقدر تحلیل صورت گرفت...اما نمیدانم این داستان، جز هزینه برای نظام، خروجی دیگری هم داشت یا نه...؟!

وقتی اولویت زندگی مردم مساله معیشت است، وقتی عموم مردم به خصوص قشر زحمتکش کارگر از نظر اقتصادی واقعا تحت فشارند طرح هر مساله دیگری پرداختن به حاشیه و رها کردن اصل است.

بیانیه دادن، حمایت کردن و حتی وقت گذاشتن و صرف انرژی در رابطه با مساله ای که حقیقتا درد مردم نیست حاشیه سازی است و مثل همیشه این دشمنان خارجی و منافقان داخلی هستند که بیش از هر کس از این جریانات حاشیه ای به نفع خود استفاده می کنند.

مدت هاست رهبر معظم انقلاب اسلامی درد اقتصادی آحاد مردم را فریاد زده است اما ما کی میخواهیم دست از این حواشی برداریم و وقت و انرژی خود را صرف اولویت ها کنیم خدا می داند!


آخرین عناوین آخرین عناوین