Skip to Content

شناسه : 35192388
تصاویر؛


معاون امور آموزشی و کارشناس واحد سنجش و امتحانات مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان از حوزه ی امتحانات نهایی شهریورماه در دبیرستان خادم زاده بازدید و دیدن به عمل آوردند.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛


آخرین عناوین آخرین عناوین