Skip to Content

شناسه : 35800043
برای بررسی مشکلات آموزشی و پرورشی انجام شد


رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان به همراه جمعی از سایر مسئولین این مدیریت از دبیرستان های دخترانه رحمتی شهر احمدآباد و حضرت خدیجه (س) روستای ترک آباد بازدید به عمل آورد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛

 
 
 
 
 
 
 

آخرین عناوین آخرین عناوین