Skip to Content

شناسه : 34017639


با حضور جمعی از مسئولین ستادی سازمان زندان های کل کشور، رئیس و مسئولین زندان اردکان، تیم نظارتی ستادی ایام تعطیلات نوروز از زندان این شهرستان بازدید و دیدن به عمل آوردند.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی زندان شهرستان اردکان؛ سرهنگ سطوتی امین به همراه مددی مقدم رئیس زندان اردکان و برخی از مسئولین اداره کل زندان های یزد و ندامتگاه اردکان از بخش های مختلف این زندان بازدید کردند.

سطوتی امین در بازدید از بخش های مختلف تامینی و تربیتی، ضمن ارزیابی مثبت از مجموعه زندان؛ بر نکاتی در خصوص بهبود برخی از قسمت های این ندامتگاه تاکید کرد.

وی همچنین در جلسه آموزشی که در خصوص آموزش سلاح و مهمات و توجه به نکات امنیتی برگزار شد، بر لزوم هوشیاری هرچه بیشتر تمامی نیروهای شاغل در زندان و بخصوص سربازان وظیفه تاکید کرد.


آخرین عناوین آخرین عناوین