Skip to Content

شناسه : 35438152
صادقیان مطرح کرد


معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد، بیان کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای این استان باید با شرکت های حمل و نقلی که کامیون ملکی ندارند، برخورد کند.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی استانداری یزد؛ «محسن صادقیان» در این رابطه، تاکید کرد: اداره کل یادشده مطابق با ضوابط و دستورالعمل ها نسبت به کنترل دقیق مالکیت کامیون به نام شرکت های حمل و نقل عمل کند.

وی افزود: رویدادهای چند روز گذشته ثابت کرد، شرکت های حمل و نقل به دلیل در اختیار نداشتن کامیون ملکی عملا اختیاری ندارند و نمی توانند در مواقع نیاز عملکرد مناسب داشته باشند.

معاون استاندار یزد، ادامه داد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مطابق با ضوابط نسبت به کنترل دقیق مالکیت کامیون به نام شرکت حمل و نقل با بغل نویسی مناسب اقدام و با شرکت های کاغذی برخورد کند.

صادقیان تاکید کرد: یکی از مشکلات حمل و نقل یزد، بار دوره ای نوشتن توسط شرکت های حمل و نقل خصوصا در بافق و اردکان است که علت اصلی عدم بارگیری بار همین عامل بود که باید هرچه سریعتر این موضوع ساماندهی شود.

وی اظهار داشت: عمل به ضوابط و دستورالعمل های قانونی؛ برنامه ریزی موثر برای مدیریت مشکلات و پاسخ مناسب به نیازها در مواقع مختلف را ممکن می سازد و نمی توان بر مبنای اطلاعات سطحی و به دور از واقعیت به شکلی موثر عمل کرد.


آخرین عناوین آخرین عناوین