Skip to Content

شناسه : 35433230
رئیس اداره بازرسی زندان های استان در اردکان:


به منظور بررسی عملکرد برنامه های سازمانی و همچنین نظارت بر امورات جاری، رئیس اداره بازرسی زندان های استان یزد از بخش های مختلف زندان شهرستان اردکان بازدید و دیدن به عمل آورد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی زندان شهرستان اردکان؛ حسین سبزواری رئیس اداره بازرسی زندان های استان یزد طی این بازدید در معیت رئیس زندان اردکان با حضور در نقاط مختلف زندان با اشاره به آرامش حاکم بر آن، رسیدگی به مسائل قضایی زندانیان را یکی از اولویت های هر زندان برشمرد.

وی همچنین اظهار داشت: اولین خواسته هر زندانی آزادی است و در این راستا بررسی مسائل قضایی و مشکلات عدیده ناشی از آن توسط مسئولین ،موجب کاهش ناهنجاری و عدم رفتارهایی توأم با خشونت می گردد.

رئیس اداره بازرسی زندانهای یزد با بازدید از مرکز حرفه آموزی و اشتغال زندان اردکان و بررسی وضعیت اشتغال زندانیان رأی باز و مراکز خارج از زندان،تعامل با مراجع قضایی را باعث افزایش انگیزه مددجویان در جهت اشتغال مولد برشمرد.

همچنین در این بازدید حفاظت فیزیکی و برجک های نگهبانی نیز مورد بررسی قرار گرفت و نکات لازم از سوی رئیس بازرسی زندانهای یزد اعلام شد.

در پایان سبزواری با بازدید پروژه های عمرانی ، از روند پیشرفت ساخت وساز این زندان نیز ابراز خرسندی کرد.


آخرین عناوین آخرین عناوین