Skip to Content

شناسه : 29177754


باید این نکته را قدر دانست که مشاور روحانی نتوانسته است فتنه گر بودن میرحسین موسوی را انکار کند

اردکان گویا،  انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با همه فراز و نشیب هایش به پایان رسید و اگرچه هنوز نظر نهایی شورای نگهبان اعلام نشده اما تغییرات نهایی در آرا پس از رسیدگی شورای نگهبان به پرونده شکایت ها و تخلفات تغییری در مصداق نامزد برگزیده ایجاد نمی کند. در این میان، شخص آقای روحانی به عنوان نامزد منتخب و بسیاری از رسانه ها و فعالان همسو با وی چه در دوره انتخابات و چه پس از آن، بارها و بارها به تصریح و تلویح رفتارها و مواضعی تاسف آور در پیش گرفتند. طعنه های برخی متصدیان دولت روحانی در قالب ابراز مواضع کوتاه که در روزهای منتهی به انتخابات و پس از آن شدن گرفت، فراموش ناشدنی است. از جمله نوشته های پرنکته اما طعن آلود می توان به موضع اخیر حسام الدین اشنا مشاور روحانی اشاره کرد که گفته است: «فتنه ها دیگر تکرار نمی شود. اگرچه دبیرشورای نگهبان هنوز هم آیت الله جنتی است؛ اما نه حسن روحانی،محمود احمدی نژاد است و نه سید ابراهیم رئیسی میر حسین موسوی است. آشتی کنیم نه اینکه یکدیگر را آتشی کنیم.» آشنا تاکید می کند که «فتنه ها دیگر تکرار نمی شود» اما در کنایه ای شرم آور می افزاید «اگرچه دبیر شورای نگهبان هنوز هم آیت الله جنتی است»؛ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل! از یاد نبرده ایم که جریان فتنه و مدعیان اصلاح طلبی و اعتدال چگونه در سال های اخیر، انبوه هجمه های ناجوانمردانه را روانه آیت الله جنتی کرده اند تا این شخصیت انقلابی و پرهیزگار را به مماشات در برابر خود وادارند؛ اما این عالم وارسته با هوشیاری و قاطعیت مثالزدنی خود، امیدهای دشمنان و دلبستگان به بیگانه را بر باد داده است.

آشنا البته با نادیده گرفتن رفتارهای تاسف آور روحانی و دولتمردانش و در دفاع از او ادعا می کند حسن روحانی هم محمود احمدی نژاد نیست! غافل از این که بررسی منصفانه و بدون حب و بغض های سطحی هر ناظر بی طرفی را به این نکته رهنمون می سازد که رفتارها و مواضع روحانی و دولتش چه در دوران تبلیغات انتخاباتی و چه در برگزاری انتخابات و چه پس از آن، از رفتار رئیس جمهور و دولت قبلی تاسف آورتر بوده است. کافی است انبوه تخلفات دردناک دولت در روز برگزاری انتخابات را در کنار مواضع هنجارشکنانه روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی و سخنانی که برخی آن را  به مثابه تیغ کشیدن به روی نظام و انقلاب تعبیر کردند، بررسی کنیم تا دریابیم اگر نبود نجابت و دیانت «سید ابراهیم رئیسی» و انبوه ارادتمندانش،اوضاع چگونه می شد. بگذریم از این که روحانی در سخنان خود در جشن پیروزی نیز توهین هایی دور از شأن را نثار جریان مقابل خود کرد و آرای خود را نه مردم به خشونت و فریبکاران(!) نامید!

در این میان باید این نکته را قدر دانست که مشاور روحانی نتوانسته است فتنه گر بودن میرحسین موسوی را انکار کند و تلاش برای تطهیر روحانی و انحراف اذهان از تخلفات سنگین دولت و دولتی ها در زمینه انتخابات، وی را در این باره ولوناخواسته به واقعیت رسانده است.

درباره سخن آشنا گفتنی ها فراوان است اما وی باید بداند – والبته نیک می داند- که آنچه تاکنون فتنه ها را در هم شکسته است هدایت های داهیانه رهبر فرزانه انقلاب بوده است و آن چه کشور را در انتخابات پر حرف و حدیث اخیر از فروافتادن در فتنه ای دیگر در امان نگه داشت، نه رویکرد و مواضع دور از شان روحانی بلکه تکلیف مداری و تعهد حجت الاسلام رئیسی و میلیون ها هوادار مخلص او بوده است که تخلفات بی سابقه دولت و توهین های شرم آور برخی دولتی ها نیز نتوانست آن ها را از مسیر تعهد و قانونمداری منحرف کند.

نویسنده: مرتضی طاهری

 

یزدرسا؛


آخرین عناوین آخرین عناوین