Skip to Content

شناسه : 35800749


واحد روابط عمومی بخشداری خرانق از توابع شهرستان اردکان، آگهی مربوط به مزایده عمومی فروش سه باب مغازه متعلق به دهیاری های موجود در بزرگ ترین بخش کشورمان (خرانق) را منتشر کرد.

به گزارش اردکان گویا؛

 


آخرین عناوین آخرین عناوین