Skip to Content

شناسه : 34164413
مجتبی خالصی:


بخشدار خرانق از توابع شهرستان اردکان اولویت اول هزینه کردها در روستاهای این منطقه را حفظ آب آشامیدنی، گسترش دامداری و احیای کشاورزی روستا با کشت های جایگزین و کم آبخواه برشمرد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی بخشداری خرانق از توابع شهرستان اردکان؛ «مهندس مجتبی خالصی» در ادامه بازدیدهای خود با حضور در روستای مزرعه میرهای بخش خرانق اردکان و روستاهای اطراف ضمن ملاقات با مردم درروند اجرای طرح های عمرانی روستا قرار گرفت.

وی در بازدید از روستای مزرعه میرها اقدامات صورت گرفته در این روستا با توجه به عدم وجود امکانات کافی و اعتبار لازم مثبت ارزیابی کرد و اقدامات انجام شده در این سال ها را نتیجه تلاش و همدلی اعضای شورای اسلامی روستا دانست.

این مقام مسئول؛ اولویت اول هزینه کردها در روستاهای این منطقه از بخش خرانق را حفظ آب آشامیدنی، گسترش دامداری و احیای کشاورزی روستا با کشت های جایگزین و کم آبخواه برشمرد.

مجتبی خالصی با حضور در روستاهای سرشک، حسین آباد و کپو بر ضرورت رفع نیازهای اولیه ساکنان این روستاها تاکید و بر رفع موانع موجود تاکید و قول همکاری مساعد داد.

بازدید از سرچشمه روستای کپو، قنات مزرعه میرها، کشاورزی در روستاها، بازدید از مدرسه روستا و اقدامات عمرانی صورت گرفته بخش دیگری از سفر یک روزه بخشدار خرانق در سفر به روستای مزرعه میرها بود.


آخرین عناوین آخرین عناوین