Skip to Content

شناسه : 35643672
آبیار آمد و فضلی رفت


رئیس جدید گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه اردکان از سوی دکتر فاطمه بهجتی منصوب شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی دانشگاه اردکان؛ دکتر بهجتی اردکانی سرپرست دانشگاه در طی صدور حکمی دکتر فاطمه آبیار (عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی و گروه آموزشی مهندسی شیمی) را به عنوان رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب کرد.

همچنین سرپرست دانشگاه اردکان در طی صدور نامه جداگانه‌ای از زحمات دکتر روح الله فضلی در مدت زمان تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر به عمل آورد.


آخرین عناوین آخرین عناوین