Skip to Content

شناسه : 29942255


هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی - 30 تیرماه همزمان با سراسر کشور در یزد برگزار مي شود.

به گزارش اردکان گويا معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی  استان یزدگفت :  در شهرستانهای  یزد ،میبد و اردکان  انتخابات نظام پزشکی برگزار می شود.

دهقان افزود: 55 نفردر شهر یزد و 21 نفر اردکان و 25 نفر میبد برا ی شرکت در انتخابات نظام پزشکی نامزد شده اند.

وی خاطرنشان کرد: در شهر یزد از 55 نفر 17 نفر ودرمیبد و اردکان هم  هر کدام  11 نفر  انتخاب می شوند که متشکل از  پزشک ، دندانپزشک ،  داروساز ،   دکتر امور آزمایشگاهی ، ماما و   فیزیوتراپ است.

وی افزود: دراین انتخابات 4 هزار نفر می توانند رای بدهندکه حمایت از مردم ،  نقش نظارتی ،حمایت از جامعه پزشکی وحمایت  حق و حقوق آنها از اهداف  انتخابات نظام پزشکی وانتخاب اعضا است .

این انتخابات هم به صورت الکترونیکی و هم به صورت دستی انجام می شود.

 
منبع: خبرگزاری صداوسیما

آخرین عناوین آخرین عناوین