Skip to Content

شناسه : 24124954
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد:


فرمانده سپاه الغدیر استان یزد در دیدار با خانواده های پاسدار استان گفت: پاسداران وظیفه دارند تا با شناخت دشمن و بررسی نقشه های شوم آن ها، جامعه را آگاه و آن را از گزند بد خواهان داخلی و خارجی حفظ کنند.

 به گزارشاردکان گویا به نقل از خبرنگار یزد رسا، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد در دیدار با خانواده های پاسدار استان، ایجاد حکومت برخاسته از اسلام ناب محمدی را رسالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانست و گفت: این مهم دست یافتنی نخواهد بود جز با داشتن بنیه قوی فرهنگی، لذا نقش خانواده در ایجاد بنیه دینی و فرهنگی جامعه در این عرصه نقشی اصلی و تعیین کننده است.

فرهنگ و عقیده خانواده های ایرانی؛ هدف دیرینه دشمنان

اکبر فتوحی با اشاره به فعالیت های ضد فرهنگی گسترده دشمنان علیه جامعه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: سال هاست که دشمنان فرهنگ و عقیده خانواده های ایرانی را نشانه گرفته و در تلاش اند تا با از میان برداشتن سنگر مستحکم خانواده و از بین بردن عقاید مردم، اهداف پلید خود را عملی سازند.

وی در ادامه نقش پاسداران و خانواده های آن ها را حساس تر از دیگران دانست و افزود: یک پاسدار علاوه بر اینکه پرچمدار این نهضت الهی است باید دعوت کننده دیگران به این راه، آن هم با اخلاق و منش اسلامی باشد.

سردار فتوحی ادامه داد: متأسفانه آثار تهاجم فرهنگی دشمن به خانواده ها در جامعه امروز کشور مشخص است و این رسالت پاسداران را مهم تر و حساس تر کرده است؛ لذا پرچمداران ایجاد جامعه ناب محمدی وظیفه دارند تا با شناخت دشمن و بررسی نقشه های آن ها، جامعه را آگاه و آن را از گزند بد خواهان داخلی و خارجی حفظ کنند.

وی در ادامه با تأکید بر اتحاد دشمنان در راستای نابودی آرمان ها انقلاب و نیز از میان برداشتن عقاید ناب اسلامی نظیر فرهنگ عاشورا و فرهنگ مهدویت گفت: امروز دشمن بیش از هرچیز بر سلاح بی حجابی و حیا زدایی خود تکیه کرده است؛ دشمنان به خوبی می دانند که با نابود کردن این اندیشه و خدشه دار کردن حیا و عفت در جامعه اسلامی، اهداف خود را به راحت به دست خواهند آورد.

پاسداران در مقدس ترین لباس عالم هستند

اکبر فتوحی افزود: زبان فارسی یکی دیگر از اهداف دشمنان ایران است؛ دشمنان این مرز و بوم در تلاش اند تا با روش های گوناگون، این زبان کهن و دیرینه خدشه دار کرده و این نماد فرهنگ و تمدن ما را از اعتبار خود دور کند.

وی تصریح کرد: پاسداران امروز در مقدس ترین لباس عالم بوده و باید با شناخت حربه های شوم دشمنان و آگاهی بخشی به دیگران، جامعه را به مسیری امن هدایت کنند؛ مسیری که رسیدن به جامعه جهانی بر پایه اسلام نای محمدی را طی می کند.

 


آخرین عناوین آخرین عناوین