Skip to Content

شناسه : 34888077
دبیر کانون تفکر آب دانشگاه یزد تاکید کرد


دبیر کانون تفکر آب دانشگاه یزد خواستار اجرای هر چه سریع‌ تر طرح ممنوعیت کشت محصولات پرآبخواه در استان یزد شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از خبرگزاری مهر؛ «علی‌ اصغر سمسار یزدی» در طی نشست کانون تفکر آب دانشگاه یزد با تاکید بر اهمیت مدیریت آب در حوزه کشاورزی، اظهار داشت: گذار از وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب بر مبنای یک رویکرد و راهبرد درست، نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت و طرح رویکردهای جدید به بهای به حاشیه راندن سیاست‌های هرچند اصلاحی اما در واقع، تدوام بخش وضع موجود است.

وی با اشاره به نقش فروچاله‌ها در مصرف آب بخش کشاورزی و تحلیل وضعیت منابع آب تجدید شونده استان با توجه به افت سطح آب دشت یزد ـ اردکان، عنوان کرد: کشت محصولات پرآبخواه باید در یزد ممنوع شود.

سمسار یزدی با اشاره به چالش های موجود در زمینه استفاده از تجربه کشورهای موفق در زمینه مدیریت منابع آبی، به تشریح مزایای طرح تعادل بخشی وزارت نیرو و سایر تجربیات داخلی موفق در این زمینه پرداخت.

رئیس دانشگاه یزد نیز در این نشست، اظهار داشت: کانون تفکر آب دانشگاه یزد باید بر طرح پیشنهاد سیاستهای علمی و شفاف برای اصلاح مصرف آب در این حوزه متمرکز شود.

محمد صالح اولیاء، بیان کرد: توجه بیشتر به راهکارها و سیاستهای بومی در زمینه مدیریت مصرف آب در عین استفاده از تجربه شهرهای دارای وضعیت مشابه اما موفق در مصرف آب نیز می‌تواند بسیار کارگشا باشد.

وی پیشنهاد بازبینی الگوهای کشت فعلی استان با توجه به امنیت غذایی و بر اساس میزان دسترسی به منابع منطقه‌ای و بهره وری اقتصادی را نیز مطرح کرد.

در این نشست مقرر شد؛ اطلاعات مربوط به تعریف کشاورز و بهره‌برداران کشاورزی، تعداد دقیق آن‌ها و سطح زیر کشت محصولات کشاورزی استان (به تفکیک باغی و زراعی) که از سازمان جهاد کشاورزی تهیه شده بود ازسوی کارگروه تدوین بیانیه، بررسی و پس از تطبیق با  آمارهای سازمان مدیریت استان یزد به بیانیه اضافه شود.

همچنین مقرر شد با توجه به اتمام مباحث مربوط به مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی و نهایی شدن بیانیه، موضوع سند آمایش سرزمین که در حال بررسی از سوی سیاستگذاران استان است در دستور کار جلسه آتی کانون قرار گیرد.


آخرین عناوین آخرین عناوین