Skip to Content

شناسه : 35383132


دکتر امیر ولی عضد زاده، تصریح کرد: در طی سال تحصیلی جدید، ۴۲۰ کودک در مهد کودک‌های سطح شهرستان اردکان فعالیت خود را آغاز کردند.

به گزارش اردکان گویا؛ «دکتر امیر ولی عضدزاده» در طی گفت و گویی با خبرگزاری قدس آنلاین، اظهار داشت: همزمان با آغاز مهر، زنگ بازگشایی مهدهای کودک اردکان به صدا درآمد و  مهدهای کودک تحت پوشش بهزیستی شهرستان اردکان نیز کار خود را از سر گرفتند و مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی شهرستان اردکان با پذیرش نزدیک به  ۴۲۰ کودک در مهد کودکهای این شهرستان فعالیت خود را آغاز کردند.

وی، افزود: ۱۶ مهد کودک درسطح شهرستان تحت نظارت بهزیستی فعالیت می کنند که از این تعداد ۶ مهد در روستاها و ۱۰ مهد در سطح شهرستان میزبان کودکان اردکانی هستند.

عضدزاده با اشاره به نقش مهدهای کودک در آموزش مهارت های زندگی، تربیت و اجتماعی کردن کودکان، گفت: امید اشت با ارتقای کیفی سطح آموزشی و تربیتی مهدهای کودک شهرستان  بتوان خدمات بهتری را در این مراکز ارائه داد تا کودکان به نحو شایسته ای برای ورود به اجتماع آماده شوند.


آخرین عناوین آخرین عناوین