Skip to Content

شناسه : 19423050
با حضور مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد؛


کتاب «اردکان در کتب تاریخی» توسط مهندس شرافت، مدیر کل اداره ی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد در موزه ی مردم شناسی اردکان رونمایی شد.

به گزارش اردکان گویا؛ کتاب «اردکان در کتب تاریخی» توسط مهندس شرافت، مدیر کل اداره ی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد در محل موزه ی مردم شناسی شهرستان اردکان رونمایی شد.

در این مراسم، علی سپهری ، مولف کتاب گفت: این کتاب مستند ترین کتابی است که درباره ی اردکان نوشته شده است وشامل هفت فصل می باشد:

فصل اول : موقعیت جغرافیایی اردکان

فصل دوم : اردکان در وقف نامه ها

فصل سوم : اردکان در کتب تاریخی

فصل چهارم : اردکان در سفر نامه ها

فصل پنجم: اردکان در لغت نامه ها

فصل ششم: اردکان در مجلات و نشریات

فصل هفتم : مقاله های علمی که در مورد اردکان به چاپ رسیده است

وی اظهار داشت در نقل از منابع با توجه به برخی از اشکالات سعی شده در اول هر متن به اشکالات مذکور اشاره و حد امکان آنها را رفع نماید.

همچنین در این کتاب چند عکس تاریخی از مکان های باستانی شهرستان از جمله دروازه های قدیم شهر، میل ترک آباد، منظریه، حسینیه ی بازارنو و چند لوح کاشی نیز چاپ شده است که نمایان گر معماری گذشته در شهرستان اردکان می باشد.

همچنین مهندس محمد مهدی شرافت از بخش تازه تاسیس در موزه ی مردم شناسی اردکان به نام بخش های تاریخی نامگذاری گردیده بازدید بعمل آورد.

لازم به ذکر است، در این مراسم مهندس ذاکر نیا و احمدی از معاونین اداره کل میراث فرهنگی نیز حضور داشتند.


آخرین عناوین آخرین عناوین