Skip to Content

شناسه : 35809040
مقیمی:


فرماندار اردکان، خاطرنشان کرد: این شهرستان در امر سرمایه گذاری دهیاری ها پیشتاز کشور است و مقام اول را دارد و امیدواریم در سایر حوزه ها نظیر حمل نقل و خدمات سرمایه گذاری داشته باشیم.

به گزارش اردکان گویا به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ «هادی مقیمی» در طی بازدید معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشورمان از دهیاری های شهرستان اردکان خبر از راه اندازی فاز دوم آهک صنعتی اردکان در آینده نزدیک داد و گفت: با اخذ تسهیلات و سرمایه گذاری دهیاری ها و با هماهنگی های صورت گرفته با دکتر جندقیان، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و با مساعدت پست بانک می توانیم از تسهیلات مورد نظر برای توسعه این واحد استفاده کنیم.

فرماندار اردکان، گفت: خوشبختانه این شهرستان در امر سرمایه گذاری دهیاری ها پیشتاز کشور است و مقام اول را دارد، امیدواریم در این حوزه و در سایر حوزه ها نظیر حمل نقل، خدمات و سایر حوزه های صنعتی سرمایه گذاری داشته باشیم چرا که معتقدیم ارزش افزوده این واحدها می تواند در نهایت به توسعه فرهنگی، عمرانی و اجتماعی روستاها کمک کند.

این مقام مسئول در پایان، افزود: پیگیری هایی در تهران صورت خواهد گرفت و به زودی عملیات احداث فاز دوم آهک صنعتی اردکان آغاز خواهد شد.


آخرین عناوین آخرین عناوین