Skip to Content

شناسه : 31486667
رئیس جهاد کشاورزی استان یزد خبر داد:


رئیس جهاد کشاورزی استان یزد گفت: با اشاره به اینکه استان یزد به لحاظ تولید انار در رتبه پنجم کشور قرار دارد، اظهار داشت: شهرستانهای میبد، تفت، مهریز، یزد و اردکان بیشترین میزان انار در این استان را تولید می کنند.

به گزارش اردکان گويا به نقل از مهر سیدجمال سجادی پور با اشاره به اینکه استان یزد به لحاظ تولید انار در رتبه پنجم کشور قرار دارد، اظهار داشت: شهرستانهای میبد، تفت، مهریز، یزد و اردکان بیشترین میزان انار در این استان را تولید می کنند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته بالغ بر ۹۹ هزار تن محصول انار در این استان تولید شده است، افزود: این میزان محصول از حدود ۶.۵ هکتار از باغ‌های زیر کشت این محصول برداشت شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به مشکلاتی که در زمینه تولید این محصول در استان یزد وجود دارد، بیان کرد: کرم گلوگاه و مگس مدیترانه ای به آفت مهم انار در یزد تبدیل شده اند و میزان برداشت این محصول را کاهش داده اند.

سجادی پور ادامه داد: علاوه بر آفات، سرما زدگی زمستانه نیز سبب خشکیدگی درختان شده تا جایی برخی باغ ها در مناطق کوهستانی کف بر شده اند.

وی تصریح کرد: مجموع این آسیب ها امسال میزان تولید انار در استان یزد را ۱۰ درصد کاهش داده و کشاورزان را متضرر کرده است.


آخرین عناوین آخرین عناوین