Skip to Content

شناسه : 29851748
مسئول خدمات شهري اردکان:


مسئول خدمات شهري اردکان گفت:زباله تولید شده در اردکان مقداری بین 45 تا 50 تن است که نسبت به میزان استان و کشور پایین تر از مقدار سرانه تولید زباله است چرا که میزان تولید زباله برای هر شهروند800 گرم تا یک کیلو گرم است که این میزان برای هر شهروند اردکانی تقریبا 600 تا 650 گرم است.

به گزارش اردکان گویا؛ احمد عابديني مسئول خدمات شهری اردکان در خصوص میزان زباله های تولید شده در اردکان گفت: زباله تولید شده در اردکان مقداری بین 45 تا 50 تن است که نسبت به میزان استان و کشور پایین تر از مقدار سرانه تولید زباله است چرا که میزان تولید زباله برای هر شهروند800 گرم تا یک کیلو گرم است که این میزان برای هر شهروند اردکانی تقریبا 600 تا 650 گرم است.

وی افزود: این میزان تولید زباله نشان دهنده فرهنگ صرفه جویی در اردکان است که هنوز خوی روستایی و قناعت را حفظ کرده و سعی می کنند که کمترین مقدار زباله و دورریز را داشته باشند.

این مقام مسئول در خصوص میزان بازیافت زباله در اردکان گفت: در اردکان به صورت رسمی زباله ای بازیافت نمی شود اما به صورت غیر رسمی می توان به دو دسته از بازیافت اشاره کرد، یک دسته در محل جمع آوری و توسط ماشین جمع آوری زباله و توسط پرسنل انجام می شود که در گذشته مقدار قابل توجهی از بازیافت را شامل می شد که در حال حاضر این مقدار به صفر رسیده است.

وی ادامه داد: دسته دوم شامل زباله دزدان می شود که به صورت غیر قانونی به جمع آوری زباله های خشک پرداخته که جمعیت آنها با صنعتی شدن اردکان رو به افزایش است، البته شهرداری با گشت در کوچه و معابر به جمع آوری این افراد پرداخته و آنها را جریمه و با متخاطیان برخورد می شود.

عابديني عنوان کرد: این دو دسته از تفکیک، قبل از حمل به محل تفکیک زباله شهرداری صورت می گیرد. در اردکان دو پیمانکار در خصوص جمع آوری زباله با شهرداری همکاری دارند. پیمانکاری که زباله ها را جمع آوری و به محل دفن می برد و پیمانکار دیگری که زباله ها را تحویل و دفن می کند.

وی اظهار داشت: شهرداری اردکان طبق قرار داد هزینه اجاره مکان برای دفع زباله را از پیمانکاران دریافت می کند. برای این که مقداری از هزینه ها برای پیمانکار تامین شود در زمینی که شهداری برای آن مشخص کرده و دور آن حصار کشی شده و و ورود و خروج آن کنترل می شود، دست به تفکیک زباله زده و تاسیسات ابتدایی برای بازیافت در انجا قرار گرفته است.

مسئول خدمات شهری شهرداری اردکان گفت: مقوا کاغذ و برخی از شیشه ها و انواع فلزات عمده مواد تفکیک شده زباله ها است که به پیمانکار اجازه داده شده است تا قبل از برقراری سیستم تفکیک از محل -که هنوز مشخص نیست در چه زمانی برقرار می شود- به تفکیک زباله ها بپردازد تا مقداری از هزینه اتصال تراشه و کارمند و پرسنلی که در محل مستقر کرده است را به دست بیاورد.

وی تاکید کرد: پیمانکار وظیفه دارد هر روز زباله ها را دفع کند و ما برای نظارت بر این دفع ناظر هفتگی و ناظر مقیم در محل قرار دادیم تا زباله ها پس از بازیافت موقتی در همان روز دفع شوند.

عابديني تصریح کرد: برای بازیافت دو نوع اقدام صورت می گیرد که یکی از آن که به تازگی در تهران اجرایی شده است، آموزش به شهروندان برای جدا سازی زباله در محل است که این مواد وارد زباله های تر نشده و آلودگی را منتقل نکند و روش دیگر جمع آوری زباله های تر برای ایجاد کود کمپوس در کشور است که در حال حاضر هیچ یک در اردکان ایجاد نشده است.

وی در خصوص میزان تاثیر آلودگی های زباله بر محیط زیست گفت: زباله ها یکی از سرمایه های مهم ملی هستند که با تفکیک آن می توان به مقدار زیاد از تخریب محیط زیست جلو گیری کرد، اما دفن زبالات در زمین و شیرابه های آن پس از دفن وارد زمین شده وزمین ها بایر شده ودیگر قابل استفاده نیستند.هر مقدار زباله کمتری تولید شود میزان کمتری از محیط زیست آلوده می شود.

این مقام مسئول با اشاره به مکان مناسب دفع زباله در اردکان گفت: محلی که در سال 89 در اردکان برای دفع زباله انتخاب شد با مشورت گروهی از استان و گروه زمین شناسی صورت گرفت که مکان یابی انجام شده و یک پروسه علمی را طی کرده و 21 آیتم زیست محیطی از جمله شیب زمین، میزان آب زیرزمینی و خاک و ... ارا پشت سر گذاشته و در حال حاضر محلی که انتخاب شده 12 کیلومتری اردکان است که نمره بالایی در ایتم های زیست محیطی داشته و سطح آب های زیر زمینی آن بسیار پایین است ومشکلی برای محیط زیست اردکان ایجاد نخواهد کرد.

عابديني گفت: در خصوص دفع زبالات، اردکان در رتبه بالایی قرار دارد و تقریبا می توان از اردکان به عنوان یکی از برترین های مدیریت دفع زبالات نام برد.

انتهای پیام/ر

 

 


آخرین عناوین آخرین عناوین