Skip to Content

شناسه : 25827360


تاخیر قطارها قبلا باعث شده بود مسافران نارضایتی خود را با خرید بلیت برای استاندار یزد و درخواست از وی برای سفر از طریق قطار ابراز کنند. با این وجود تاخیرها همچنان ادامه دارد.

به گزارش اردکان گویا؛ در ادامه این روند قطار شماره 621 یزد به تهران که شب گذشته ساعت 21:40 از یزد به سوی پایتخت حرکت کرده است، هنوز (در ساعت 7 صبح) در ایستگاه محمدیه قم متوقف شده است.

این در حالی است که قرار بود این قطار ساعت 5 صبح به تهران برسد؛ یعنی در بهترین حالت قطار بعد از 4 ساعت تاخیر به مقصد خواهد رسید و کسی جوابگوی تاخیر به وجود آمده و تغییر در برنامه صدها مسافر قطار نیست.

گفتنی است بی نظمی و تاخیر قطارها مسافران معترض را بر آن داشت که با تهیه بلیتی از استاندار یزد درخواست کنند یک بار هم با قطار به پایتخت سفر کند تا مشکلات  مردم عادی را از نزدیک لمس کند.

 


 


آخرین عناوین آخرین عناوین