Skip to Content

شناسه : 30519597


يکي از نويسنده هاي اردکاني در يادداشتي پاسخ مسئول ستاد روحاني در اردکان را در خصوص انتخاب شهردار جديد را داد.

به گزارش اردکان گويا؛ مرتضي عابدي در يادداشتي در خصوص توصيه مسئول ستاد روحاني در اردکان نوشت:
جناب اقای اسماعیلی 
پرواضح است که در انتخاب شهردار  که بیشتر یک مدیر اجرایی است تا یک چهره سیاسی  بیشتر از انکه به گفتمان غالب سیاسی  شهر  توجه شود باید به نیاز های مبرم مردم در حوزه مدیریت شهری توجه شود.
دل نگرانی شما و سایر دوستان اصلاح طلب شهرمان در خصوص انتخاب شورای پنجم قابل احترام و البته قابل تامل است .
شورای چهارم که برخاسته از همان گفتمان سیاسی مد نظر جنابعالی بود و البته دوسال از مهلت ماموریت خود را در زمان صدارت جنابعالی سپری کرد 
فارغ از هرگونه دور اندیشی و منطق فکری در فضایی اکنده از احساس در سپردن سکان مدیریت اجرایی شهر  سیاسی ترین تصمیم ممکن را گرفتند و به گفته شما گفتمان غالب مردم اردکان  را ملاک انتخاب خود قرار دادند و در مدت چهار ساله مسوولیت  خود دو شهردار  از جنس اصلاح طلب بر مسند شهرداری نشاندند .
اگر کمی منصفانه نگاه کنید و نه از منطق خط و مشی سیاسی خود  هر دو چهره اصلاح طلب منتخب شورای چهارم  چندان کارنامه موفقی در دوره مدیریت خود در شهرداری اردکان نداشتند  که اگر می بود .
اولا  جناب مهندس مروتی  هنوز نیامده  نمی رفت  
دوم اینکه مهندس شهابی هم میتوانست شورای پنجم را مجاب به ابقا خود کند که البته چنین نشد.
اکنون شورای  پنجم  تصمیم معقولانه تری از شورای چهارم گرفته و این نشان میدهد که انان خوب فهمیده اند که مدیریت اجرایی شهری  و مدیریت کارهای عمرانی و فضای سبز و ... شهر    هرگز یک کار سیاسی نیست .
تا از منظر سیاسی  تصمیم گیری کنند .
 
جناب اقای اسماعیلی  
اجازه بدهید  کمی هم گفتمان غیر غالب شهر  البته به زعم شما  فرصت خدمت به مردم اردکان را پیدا کنند .
 
مردم به اندازه کافی در سالهای اخیر از چهره های اصلاح طلب فیض برده اند و البته باید قدر شناس خدمات این عزیزان در دوره مدیریت خود نیز باشیم که هستیم.
شهرداری اردکان در حال حاضر بیش از هر چیز دیگر  یک مدیر توانمند و کاربلد میخواهد 
یک چهره که فارغ از هر خط و مشی سیاسی که دارد شهرداری  را سر و سامان دهد.
فرصت های بیشماری از کف شهر اردکان رفت در این چهار سال اخیر 
سالهایی با درامد سرشار  که انچنان که باید و شاید بهره کافی برده نشد.
در پایان باز متذکر میشوم بیاییم به انتخاب شورای شهر که برخاسته از همه افکار سیاسی و غیر سیاسی شهروندان اردکان هست احترام بگذاریم  و خلط مسند نکنیم و اجازه بدهیم مسند مدیریت شهری  فارغ از خط و مشی های سیاسی مثلا غالب شهر  انتخاب شود.
 
 محمد جواد عابدی اردکانی
 

آخرین عناوین آخرین عناوین