Skip to Content

شناسه : 30600979


حالا پس از 44 سال تقریبا داریم به همان دوران برمی گردیم با این تفاوت که آن روز می بایست کوزه را دست بگیریم وبرویم پایین آب انبار آب برداریم

به گزارش اردکان گويا؛ علي سپهري محقق اردکان شناس در يادداشتي در خصوص وضعيت بحراني آب نوشت: چهل و چهار سال قبل مطلبی تحت عنوان " خاصیت آب آشامیدنی اردکان" در روزنامه  اطلاعات نوشتم ودرد سرهای زیادی برایم درست شد. امیدوارم این نوشته  دیگر، آن حوادث را در پی نداشته باشد.  اما پیش بینی آن روزاین حقیر کاملا درست از آب در آمد ، زیرا شهرداری اردکان که متصدی آب شهر بود ، در نظر داشت که یک دستگاه تصفیه آب بخرد و آب را شیرین کند که با اطلاع از وضعیت دستگاه تصفیه در آن زمان، خریداری این دستگاه دردی را دوا نمی کرد وهمین طور هم شد ودستگاه خریداری شده حتی یک متر آب را هم شیرین نکرد و بعد پیروزی انقلاب توسط شهرداری فروخته شد .

 حالا پس از 44 سال تقریبا داریم به همان دوران برمی گردیم با این تفاوت که آن روز می بایست کوزه را دست بگیریم وبرویم پایین آب انبار آب برداریم ،امروزظرف پلاستیکی برمی داریم و به لطف پمپ های تحت فشار آب را در بالای آب انبار یا ازشیرهای برداشت در سطح شهر پرمی کنیم. فرق دیگر امروز با آن زمان اینست که آن روزها مسئولین اغلب در خود شهر ساکن بودند وبرای این که آب شیرین استفاده کنند ظرف های پلاستیکی بزرگ میدادند به راننده های اتوبوس یا مینی بوس تا آب از یزد برایشان بیاورند ولی امروزالحمد الله مسئولین در تهران ویزد ساکن هستند و چند ساعتی هم که در اردکان هستند از آب معدنی استفاده می کنند  وآب شیرین را به کام آهن داغ می ریزند وآب شور به حلق مردم اردکان . خدا عاقبت همه به خیر بگرداند.

 

آخرین عناوین آخرین عناوین